Re: Ukradene vypisy <= Re: Ceska televize

From: Ivo Cilich (ivo.cilich@pvtnet.cz)
Date: 17. 01. 2001, 08:07 CET


> mam tomu rozumet tak, ze to na co mne upozorni vzbourenci musim
konfrontovat
> s tim, na co mne upozornis ty, a pravda je pak nekde mezi. No tak to mas

Ne, jen mam pocit, ze jeste dlouho nedokazu duverovat zpravodajstvi na CT.

> pokud jsi to neslysel, tak nevim proc jsi sem takovou diskusi zanesl. Ona
> totiz v te reportazi, ktera byla podnetem tveho prispevku, mluvila mimo
> jine jedna dama (p. Dedeckova), ktera se vyjadrovala dost jasne (pravda,
> tahle informace, v ramci vyse uvedeneho principu objektivity, prislusi
> "vzbourencum", a mozna to byl TV trik)

V 19:30 zasadne prepinam na Novu protoze tam IMHO maji (minimalne co se
krize v CT tyce) vyrazne objektivnejsi zpravodajstvi a sve pozdejsi repliky
jsem cerpal prave odtud. Tu prvotni informaci jsem preposlal z jine
konference a na zacatku toho mailu jsem na to take upozornoval.

> IC> Ted uplne pomijim to, ze vubec byly ty vypisy zverejneny.
>
> to bys nemel, o cem by jsme asi diskutovali :) A v ramci vsech pravnich
> prestrelek co se v tomto sporu staly, a zduraznuji, ze na _obou_ stranach,
> je tato dle meho nazoru, pokud vubec nejakym tak porusenim zakona zcela
> bagatelnim.

IMHO dodrzovat musi vsichni vsechny zakony a kdyz ne, mel by nasledovat
trest. Nejsem ani pravnik (abych dokazal vylozit zakon) ani spiritista
(abych dokazal vylozit ducha zakona), ale jen pro zajimavost posilam to co
by se IMHO toho mohlo tykat:

Opis § 84 zákona c.151/2000 Sb. o telekomunikacích, který definuje:

"Telekomunikacní tajemství a ochrana osobních a zprostredkovacích dat

§ 84

(1) Právnické nebo fyzické osoby, které vykonávají telekomunikacní
cinnosti, jejich zamestnanci a jiné osoby, které se podílejí na
vykonávání telekomunikacních cinností, nesmejí získávat pro jiné nez
pracovní úcely, vyplývající z jejich telekomunikacní cinnosti, informace
o skutecnostech, které jsou predmetem telekomunikacního tajemství ve
vetsí míre, nez je pro vykonávání telekomunikacních cinností nezbytne
nutné.

(2) Kazdý, kdo se dozví informace o skutecnostech, které jsou predmetem
telekomunikacního tajemství, je povinen zachovávat o nich mlcenlivost.

(3) Predmetem telekomunikacního tajemství
je obsah zpráv prepravovaných nebo jinak zprostredkovaných
telekomunikacními zarízeními a sítemi s výjimkou zpráv urcených
verejnosti, jsou provozní doklady, z jejichz obsahu je zjevný obsah
prepravovaných zpráv, jsou data související s poskytováním
telekomunikacní sluzby, zejména údaje o úcastnících telekomunikacního
spojení.

(4) Osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmejí predmet telekomunikacního
tajemství sdelovat jiným osobám nez odesílateli a adresátu
prepravovaných zpráv, poprípade jimi zmocnenému zástupci. Nesmejí ani
umoznit jiným osobám, aby získávaly informace, které jsou predmetem
telekomunikacního tajemství.

(5) Osoby uvedené v odstavci 1 nesmejí získávat, zpracovávat a predávat
pro jiné nez pracovní úcely, vyplývající z jejich telekomunikacní
cinnosti, osobní a zprostredkovací data uzivatelu telekomunikacních
sluzeb ani umoznit je získat jiným osobám. Temito daty jsou jméno a
príjmení, poprípade obchodní jméno, datum narození, rodné císlo,
poprípade identifikacní císlo organizace, akademický titul, adresa,
poprípade sídlo.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na data potrebná pro vydávání
telefonních seznamu a predávání dat podle § 35.

(7) Data podle odstavce 5, jakoz i data, která jsou predmetem
telekomunikacního tajemství, musí být po uplynutí dvou mesícu od
ukoncení telekomunikacního spojení vymazána nebo ucinena anonymními. To
neplatí pro data, která mají být vyuzita k vyúctování za telekomunikacní
sluzby, k zajistení propojení a prístupu k síti, ke vzájemnému
vyúctování mezi provozovateli verejných telekomunikacních sítí a
poskytovateli verejných telekomunikacních sluzeb, pokud slouzí k
identifikaci zneuzívání síte a sluzeb síte a pro data uchovávaná a
poskytovaná na základe predchozího vyzádání orgánu oprávnených k tomuto
zvlástními právními predpisy. 16)

(8) Pro obchodní úcely smí poskytovatel verejné telekomunikacní sluzby
zpracovat data uvedená v odstavci 3 písm. c), pokud k tomu dal písemný
souhlas úcastník.

(9) Provozovatelé verejných telekomunikacních sítí a poskytovatelé
verejných telekomunikacních sluzeb si mohou vzájemne predávat data
uvedená v odstavci 3 písm. c), je-li to nezbytné pro zajistení propojení
a prístupu k síti, ke vzájemnému vyúctování a k identifikaci zneuzívání
síte a sluzeb."

> Tak na to pozor, vaz svoje slova, nebo vezmu spacak a "zabarikaduju" se Ti
> v kuchyni!!! :)))

Jak vis, ze mame velin v kuchyni??? Ty mi chodis za zenou??? :-)

  Preji hezky den
          Ivos C.This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 14:35 CEST