Re: Excel SVYHLEDAT

From: Petr Pokorny <mail (zavinac)>
Date: Tue, 5 Apr 2011 08:20:06 +0200
>
> Pklad.
> Mm pana Voprlka a na listu 1 mm osobn daje
> na listu 2 mm daje teba z hypoptky
> ...
>
> existuje zpsob, kdy na dotaz pomoc funkce SVYHLEDAT dostanu odpov z
> vce list, lpeeeno vce daj najednou ?

A to jako tch vce vsledk bude v jedn buce? Pokud ne ... co asi ne ;o)
... tak v kad dal buce me bt vzorec svyhledat(), ne?

Jen se piprav na to, e a si do tch 3.000 dk pid pr sloupc s
funkc svyhledat() nejlpe v rozshlm seznamu, bude ti pepotn listu
trvat a nkolik sekund. No a vzhledem k tomu, e excel pepotv cel
list pi zmn jakkoliv buky, je to docela vopruz. Sice se d automatick
pepoet vypnout, ale to je pak poteba to pepotvat run (klvesa F9) a
pijde-li k tomu seitu nkdo jinej (obvykle sekretka), bude si stovat,
e je ten excel rozbitej a nepot, protoe manuln pepoet prakticky
nikdo nezn...

-pp- 
Received on 05. 04. 2011, 08:20 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : 05. 04. 2011, 08:20 CEST