RCPT: BCJ-1000,2000

From: WagnerP@gytool.cz
Date: 06. 01. 2000, 14:31 CET


Potvrzení o čtení: váš dopis -
Confirmation of reading: your message -

  Datum / Date:  6 Jan 00 14:20
  Komu / To:  servis-internet@nawebu.cz
  Věc / Subject:  BCJ-1000,2000

Byl přečten / Was read at: 
      14:31, 6 Jan 100.This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 03. 09. 2001, 22:33 CEST