TV

From: pf (pfz@rps.cz)
Date: 06. 01. 2001, 11:41 CET


Další komentář k dění v ČT:

Summum ius ... aneb: dokonalé dodržování práva je za těchto okolností
dokonalým bezprávím... (2.1.2000, Petr Kolář)

http://www.vira.cz/komentare/ctv-pk.htm

.. Televizní kauza je na světě; čiší z ní pohrdání právem i lidmi. A k tomu
ještě ti, kdo si do té doby zákona moc nevšímali, se najednou začali ohánět
zákony a demokracií nalevo i napravo. Tady je na místě připomenout víc než
dva tisíce let staré Ciceronovo Summum ius, summa iniuria: Dokonalé
dodržování práva je za těchto okolností dokonalým bezprávím a jedinou
instancí, ke které se tady lze odvolat, je svědomí, individuální i
společenské. Znevažované svědomí tu najednou stojí jako jediná hráz proti
postkomunistické bezuzdnosti. ...This archive was generated by hypermail 2.1.2 : 10. 08. 2001, 14:35 CEST